HDD/SSD EXternal

Thuộc Tính

  • HDD 500GB
  • HDD 1T

WD - Western Digital

Đang cập nhật thông tin
 
Cuộc gọi ZaloMessenger