Thuộc Tính

  • VGA GTX 10 Series
  • VGA GTX 16 Series
  • VGA RTX 20 Series
  • VGA RTX 30 Series

VGA - Card màn hình

 
Cuộc gọi ZaloMessenger