Thuộc Tính

  • CPU - Bộ Xử lý
  • ---- Intel Core i3
  • ---- Intel Core i5
  • ---- Intel Core i7
  • ---- Intel Core i9
  • ---- Intel Xeon E3 - E5
  • Ram
  • ---- RAM 4G - 8G
  • ---- RAM 16G - 64G
  • VGA Card Màn Hình

Laptop

 
Cuộc gọi ZaloMessenger