Thuộc Tính

 • RAM Laptop
 • ---- RAM DDR4
 • ---- 4GB
 • ---- 8GB
 • ---- 16GB
 • SSD
 • ---- SSD 120G - 180G
 • ---- SSD 240G - 256G
 • ---- SSD 480G - 512G
 • ---- SSD 1T - 2T
 • HDD
 • ---- HDD 500GB
 • ---- HDD 1T
 • Chuẩn ổ cứng
 • ---- M.2 SATA
 • ---- M2-PCIe

Linh Kiện Laptop

 
Cuộc gọi ZaloMessenger