Thuộc Tính

 • CPU - Bộ Xử lý
 • ---- Celeron
 • ---- Intel Pentium
 • ---- Intel Core i3
 • ---- Intel Core i5
 • ---- Intel Core i7
 • ---- Intel Core i9
 • ---- Intel Xeon E2
 • ---- Intel Xeon E3
 • ---- Intel Xeon E5
 • ---- Intel Xeon W
 • Ram
 • ---- RAM 4GB
 • ---- RAM 6GB
 • ---- RAM 8GB
 • ---- RAM 16GB
 • ---- RAM 32GB
 • ---- RAM 64GB
 • ---- RAM DDR3
 • ---- RAM DDR3L
 • ---- RAM DDR4
 • ---- RAM 24GB
 • VGA Card Màn Hình
 • ---- Card Onboard
 • ---- Card Rời
 • Support
 • ---- SSD M.2

Laptop DELL

 
Cuộc gọi ZaloMessenger